Strona głównas
O projekcies
Historias
Rzeszów - to miejsce na Ziemis
Planety w Rzeszowies
Mapkas
Nawigacjas
To miejsce na Ziemi – Rzeszów
Rzeszów to wyjątkowo interesujące miejsce na Ziemi; a ta – z naszego, ludzkiego punktu widzenia – to oczywiście najbardziej wyjątkowe miejsce w Kosmosie: w końcu, to nasz dom. Rzeszów, stolica województwa podkarpackiego, znajduje się na charakterystycznych współrzędnych geodezyjnych: na przecięciu równoleżnika 50° N z południkiem 22° E – punkt ten wypada dokładnie na drodze wewnętrznej Rodzinnych Ogródków Działkowych „Nad Strugiem”, na północnym brzegu rzeczki Matysówki. Jest więc Rzeszów w doborowym towarzystwie Krakowa i Tarnowa, w których przecina się ten sam równoleżnik 50° N z – odpowiednio – południkiem 20° E i 21° E, jako jedynych, trzech takich przecięciach linii współrzędnych w Polsce na terenie miasta; wszystkich przecięć południków i równoleżników znaczących pierwszego lub drugiego stopnia na terytorium Polski jest 41 w tym 1 na morzu terytorialnym (55° N, 18° E).
Rzeszów próbuje też podkreślać swoje wyjątkowe miejsce na mapie poprzez wyeksponowanie tej, i innych geo-atrakcji. Dość powiedzieć, że 8 czerwca 2019, z okazji okrągłej, 10 edycji interaktywnego pikniku nauki i techniki „Dzień Odkrywców”, przy wsparciu geodezyjnej akcji edukacyjnej „Honorowy Południk Krakowski” – znanej z wyznaczenia w październiku 2018 roku nowego, geodezyjnego środka Polski – udało się wyznaczyć geodezyjny środek miasta Rzeszowa, leżący wówczas na współrzędnych 50° 01' 19,57” N oraz 21° 59' 40,84” E, obok hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych nr 2 przy ulicy Hetmańskiej; z uwagi na zmiany granic miasta Rzeszowa jakie od tego czasu zaszły, obecnie punkt ten ma współrzędne 50° 01' 23,81” N oraz 21° 59' 39,37” E, i znajduje się na tyłach pobliskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 5. Wówczas też, przy wsparciu Politechniki Rzeszowskiej, wytyczono i prowizorycznie oznaczono dokładną lokalizację punktu przecięcia równoleżnika 50° N i południka 22° E na ogródkach działkowych „Nad Strugiem”. Zaś 12 czerwcu 2022, w związku z 12 edycją rzeszowskiego pikniku nauki i techniki, teraz pod nazwą „Moc Odkrywców”, także z inicjatywy akcji „Honorowy Południk Krakowski” i przy wsparciu Naukowego Koła Geodetów GLOB z Politechniki Rzeszowskiej, wytyczony został przebieg południka 22° E w Parku Kultury i Wypoczynku nad Wisłokiem, jako wstęp do trwałego oznaczenia południka rzeszowskiego w tym miejscu. A Rzeszów wciąż się rozwija i planowane są kolejne zmiany granic miasta, toteż i geodezyjny środek Rzeszowa będzie nadal wędrował; a zaprzyjaźniona geodezyjna akcja z Krakowa będzie czuwać i z geodezyjną precyzją wskazywać jego kolejne przystanki...
Ale Rzeszów mierzy znacznie wyżej ponad powierzchnię Ziemi!